Ansök

Ansökningstiden för Blå Flagg är november – januari. Nya anläggningar behöver skicka in sina ansökningshandlingar senast 19 december 2017 för att kunna söka Blå Flagg för 2018. Om ni är intresserade av att söka Blå Flagg, kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om kriterierna för hamnar och stränder

Vägledning och exempel för hamnar

'